"Det Gyldene Triangel"

Kosthold - Trening - Søvn

Alle disse tre grunnpilarer er viktige om man skal ha god helse og klare å prestere over tid. De to første har det vært mye omtalt og fokusert på i media. Det mange ikke er klar over, er at restitusjon og god REM søvn er minst like viktig. Flere som tror at de kanskje er "i ferd med å gå på en smell", lider ofte i virkeligheten av mangel på kvalitetssøvn og kanskje har søvn apné eller insomnia. Det handler ikke bare om kvantitet (antall timer), men også kvalitet, dvs hvor mye dyp søvn man får, som er essensielt for både fysisk og mental gjenoppbygging.

Videre handler trening naturligvis ikke bare fysisk trening, men vel så mye om mental trening. Skal man nå personlige treningsmål, er ofte den mentale delen vel så viktig. Det samme gjelder naturligvis riktig kosthold.

Lær om viktigheten av den hårfine balansen mellom:
Kosthold - Trening - Restitusjon